قیمت 1,000تومان

  • طعم
  • گردو دارد
  • موز دارد
  • نوع میوه
  • نوع شیرینی شیرینی خشک
شیرینی پاپیونی
خصوصیات
تزیین
پودر قند
گردو
موز
نوع
نوع شیرینی
شیرینی خشک