قیمت 1,000تومان

  • طعم کشمشی
  • گردو دارد
  • موز دارد
  • نوع میوه
  • نوع شیرینی شیرینی خشک
شیرینی کشمشی
خصوصیات
تزیین
طعم
کشمشی
گردو
موز
نوع
نوع شیرینی
شیرینی خشک