قیمت 10,000تومان

  • طعم
  • گردو دارد
  • موز دارد
  • نوع میوه
  • نوع شیرینی شیرینی تر
شیرینی ناپلئونی
خصوصیات
تزیین
پودر قند
گردو
موز
کشمش
نوع
نوع شیرینی
شیرینی تر