قیمت 10,000تومان

  • طعم
  • گردو دارد
  • موز دارد
  • نوع میوه
  • نوع شیرینی شیرینی تر
نان خامه ای دسری بزرگ
خصوصیات
تزیین
گردو
موز
کشمش
نوع
نوع شیرینی
شیرینی تر