قیمت 100تومان

  • طعم خرما
  • گردو دارد
  • موز دارد
  • نوع میوه
  • نوع شیرینی کاپ کیک
کیک گردوئی خرمائی
خصوصیات
طعم
خرما
گردو
موز
تزیین
کشمش
نوع
نوع شیرینی
کاپ کیک